+30 210 652 1223 +30 210 653 7707 info@omilosmariaskapera.eu

PRESCHOOL ACADEMY

Γιατί να συμμετέχει το παιδί σε ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε τόσο μικρή ηλικία;

 

Τα παιδιά είναι ικανά να μάθουν 2 ή περισσότερες γλώσσες όταν βρίσκονται στο κατάλληλο περιβάλλον και δέχονται τα σωστά ερεθίσματα. Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο πριν από την ηλικία των 6, όπου το παιδικό μυαλό μπορεί να μάθει μία γλώσσα. Έτσι, όσο ο εγκέφαλος τους ωριμάζει, χάνουν τη μοναδική ικανότητα να μαθαίνουν νέες γλώσσες. Μόλις φτάσουν στην εφηβεία, τα παιδιά έχουν ήδη διαμορφώσει τη δομή της γλώσσας τους και η μάθηση οποιασδήποτε καινούργιας γλώσσας θα περιλαμβάνει τη μετάφραση της νέας γλώσσας στη μητρική παρά στην απόκτηση έμφυτης ευχέρειας στη γλώσσα ανεξάρτητα από τη μητρική.

Καλώς Ήλθατε στο Preschool Academy. Έναν αγγλόφωνο παιδόκοσμο διασκεδαστικής μάθησης που αγκαλιάζει την διαφορετικότητα και οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση.

Στο Preschool Academy πιστεύουμε ότι η πρώιμη παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι περίοδος διασκέδασης, εξερευνήσεων και ανακαλύψεων. Σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν με στοργή, λαμβάνοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα και τις προτροπές και να έχουν τις μαθησιακές εμπειρίες, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνουν υπεύθυνα και ολοκληρωμένα άτομα.

Στόχος μας είναι να ανακαλύψει το παιδί ότι η μάθηση αποτελεί μια συναρπαστική περιπέτεια.

Το διδακτικό πρόγραμμα ακολουθεί τα αμερικανικά πρότυπα και οδηγίες εκπαίδευσης. Εφαρμόζουμε τις ιδέες για την εκπαίδευση θεωρητικών φιλοσόφων και ερευνητών στις καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Προσπαθούμε για μια ευχάριστη ισορροπία μεταξύ δασκάλου και μαθητή και μία κατευθυνόμενη διδασκαλία, όπου οι εκπαιδευτές δρουν ως πηγή της μάθησης και ερέθισμα και οι μαθητές ως δημιουργοί της γνώσης.

Το παιχνίδι και τα παιδιά είναι το επίκεντρο του διδακτικού μας προγράμματος και η διδασκαλία μας καλλιεργεί το παιδί σφαιρικά και ενισχύει την κοινωνική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση LITTLE WINGS εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics)

που φέρουν τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum), με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή.

Επομένως συνιστάται ΚΑΙ για τα παιδιά που εκτίθενται σε προφορική ξένη γλώσσα ακόμα και από την ηλικία των 3- 4 ετών.

Η Φωνολογική μέθοδος (phonics) διαχωρίζεται σε αναλυτική και συνθετική.

Η αναλυτική φωνολογική μέθοδος έχει συνδεθεί με τη διδασκαλία της ομοιοκαταληξίας  μέσω βιβλίων και παιδικών παραμυθιών παράλληλα με την εκμάθηση της αντιστοιχίας φωνήματος-γραφήματος. Αυτή η μέθοδος θεωρείται κατά πολλούς ερευνητές ότι  υιοθετεί μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη διδακτική προσέγγιση καθώς το άκουσμα παιδικών τραγουδιών και η ανάγνωση παραμυθιών θεωρούνται σημαντικά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας.

 Στη συνθετική φωνολογική μέθοδο τα παιδιά διδάσκονται την αντιστοιχία φωνήματος-γραφήματος πριν την εξοικείωσή τους με τα γραπτά σύμβολα στα βιβλία Για παράδειγμα, επιδεικνύουμε καρτέλες με το γράμμα που θέλουμε να διδαχθεί και προφέρουμε το ήχο του κάνοντας μια κίνηση η οποία θυμίζει την γραπτή απεικόνιση του ήχου με σκοπό να γίνει η διαδικασία της απομνημόνευσης πιο εύκολη.

Τα βιβλία των παιδιών ή ακόμα και κάρτες με εύκολες λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Η λέξη «σπάει» στα διακριτά της φωνήματα καθώς τα προφέρουμε διαδοχικά κατά το σχηματισμό της λέξης. Η ίδια διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί, δηλαδή να συνθέσουμε τα φωνήματα για να σχηματίσουμε τη λέξη

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί από την Μαρία Σκαπέρα,
Καθηγήτρια Αγγλικών και Ψυχοπαιδαγωγό βασισμένο στην 20ετή πείρα της στην διδασκαλία παιδιών